12. Je dokonané

Zvádzal si ma
a ja nechal som sa zviesť

Keď som nechcel nechal si ma
a ja som to nevedel sám zniesť

Keď nevládal som, niesol si ma
A ja nevedel som kam

Dnes už len na to miesto – späť za Tebou utekám

Keď neviem kam
A cítim sa sám
Vedieš ma tam

Už viac nepýtam sa či mám sa nechať viesť či niesť
Viem kto si a ja nechal som sa zviesť

Tak utekám, keď neviem kam, tak utekám, tam kde nechal som sa viesť, tam kde nechal som sa niesť…

Viem kto si a ja nechal som sa zviesť

Autor básne: Tatiana Teslíková

Je dokonané. Ježiš zomrel za nás a nás pozýva zomrieť seba samým. Víťazstvo tretieho dňa však nie je o smrti, ale o zmŕtvychvstaní.

Niekedy oceňujeme svätcov a mučeníkov, ktorí mali odvahu zomrieť za vieru v Ježiša Krista. A právom im naša úcta náleží. 

Svätosť však spočíva aj v tom, žiť pre vieru v Ježiša Krista.

Ježišove rany nás uzdravili. Ale tam to nekončí. Ježiš nám dáva milosť žiť ešte plnší život. Ja som prišiel, aby ste mali život a mali ho v hojnosti.

Čo to znamená?

Boh koná v našom živote tak, že sú situácie, kedy musíme kráčať po vode. Rôzne dôležité rozhodnutia, do ktorých nás povoláva vstúpiť a vyžadujú naozaj veľkú vieru. A keď naberieme odvahu a vstúpime do týchto okamihov, cítime, že sme sa rozhodli pre život v radikalite. Tešíme sa z toho a dáva nám to pocit veľkého a blízkeho spojenia s Bohom. Máme pocit kráčania v Duchu a Pravde, v živote v spravodlivosti.

A potom sú tu situácie, kedy si potrebujeme spomenúť na tieto momenty a nesmieme na ne zabudnúť. Pretože druhou stranou tej istej mince života v Božom Kráľovstve je život v rutine. Posväcovanie malých okamihov, drobné skutky lásky, malé rozhodnutia, ktoré nikto okrem Boha nevidí. A tie majú rovnakú hodnotu, ako tie veľké a veľkolepé.

Tak ako nás robí pôst sýtymi a almužna bohatými. To sú tie paradoxy života v Božom Kráľovstve. Pretože skutočne slobodnými od jedla sme, keď sa dokážeme postiť, skutočne slobodnými od miesta sme, keď dokážeme zostať a skutočne milujeme keď zostávame verní.

A to je ten paradox Veľkonočnej nedele. Zdanlivej prehry Ježiša na kríži, ktorého zmŕtvychvstanie porazilo smrť a nám darovalo život v Božom Kráľovstve.