1. Púšť

prach.. ako strach ma dusí v horúcom vetre …

4. Konverzia

Zbudovať prebudovať vystavať a opäť zbúrať potom postaviť …

7. Cesta

Pýtal som sa prečo moja cesta vždy začína len na kolenách …