1. Púšť

prach.. ako strach ma dusí v horúcom vetre
prach som a na prach sa obrátim
prach, len prach je to, čo ti ponúkam.

kráčala som riečnym korytom
a akokoľvek som sa snažila
nedokázala som ísť tak rýchlo ako potok v ňom

zastala som teda a vyšla z neho
za hlasom
ktorý ma volal
šeptom…

teraz ma vedie pustatinou a horami
len ja a On

pod horúcim slnkom

a je tu ten prach, ako strach ma dusí
že prach som a na prach sa obrátim

a nie je prach to, čo mi je bremenom?
nalepil sa na mňa, keď som vyšla z vody.

prach, len prach…

v diaľke sa občas nejasne črtá akési mesto
v ňom je vraj jeho trón.

najprv prejdem krajinou
kým uzriem svoj domov

a keď slnko spáli prašnú škrupinu
a moje nohy spevnejú
vráti ma späť k riečnemu korytu

vykročím znova. tento raz už…proti prúdu

rozrážať tú márnu vodu.

Autor básne: Lucia Sekerová

 

Podstatou skutočného prežitia pôstneho obdobia a prípravy na Veľkú noc je spomalenie, prehĺbenie vzťahu s Bohom a biblické pokánie – teda premena zmýšľania. 

Páči sa mi symbolika tejto básne: Potok ako svet, ktorému sa snažíme vyrovnať – márne sa naháňame a často stratíme zameranie na podstatu. Rozsievač seje, niektoré zrno padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu. Je zaujímavé, že tak, ako Ježiša viedol na púšť Duch Svätý a nie diabol, aj my sme rovnakým spôsobom povolávaní vstupovať do oblastí, ktoré nám nie sú vždy príjemné. Rovnako ako Ježiš – vstupoval plný Ducha Svätého, diabol ho pokúšal a vďaka tomu sa z púšte vrátil v sile Ducha Svätého.

Napriek tomu, že púšť je nepríjemné miesto, plné pochybností, pokušení, strachu, obáv, že sme sa nechali oklamať a stratíme sa v púšti a staneme sa naozaj prachom – v skutočnosti sú naše obavy jediným bremenom, pretože Boh nás nevolá do niečoho, čo by sme nezvládli. Obavy sú to, čo v nás zanechal svet a od čoho sa musím očistiť v púšti

Prisľúbením je domov – Nebo, Jeho Prítomnosť. Z púšte vyjdem v moci Ducha, ako Ježiš, vrátim sa do sveta, ale už sa nebudem snažiť prispôsobiť, jeho vplyv bude ako voda okolo mňa obtekať. Ja pôjdem za cieľom. Modlím sa a žehnám nám, aby sme zelený štvrtok prežili so zameraním sa na podstatu. Nech nám žiadna vec nebráni naplno prežiť to, čo Ježiš pre nás urobil z lásky. A prajem si, aby sme porozumeli tejto láske a naplno ju prežili. Skutočnú lásku, ktorá vychádza z obety. 

Celý podcast nájdete na Spotify a iTunes.