8. Voda

Nie je nič viac
ako kráčať tam
do hlbokých hôr 

Nie je nič viac
ako vnárať sa
do hlbokých vôd

V hlbine pokoj nájdem
Jak kameň na dno padnem
Nechám sa mocným prúdom tvarovať

A keď zas vynorím sa
viem, že už nestratim sa
Nájdem Ťa opäť v hlbinách

Nájdem Ťa
Opäť v hlbinách 

Autor básne: Tatiana Teslíková