1. Púšť

prach.. ako strach ma dusí v horúcom vetre …

3. Smäd

Hlbina hlbine sa ozve, …

4. Konverzia

Zbudovať prebudovať vystavať a opäť zbúrať potom postaviť …

7. Cesta

Pýtal som sa prečo moja cesta vždy začína len na kolenách …

8. Voda

Nie je nič viac …