1. Púšť

prach.. ako strach ma dusí v horúcom vetre …

3. Smäd

Hlbina hlbine sa ozve, …

4. Konverzia

Zbudovať prebudovať vystavať a opäť zbúrať potom postaviť …

7. Cesta

Pýtal som sa prečo moja cesta vždy začína len na kolenách …

8. Voda

Nie je nič viac …

Kým nepríde

KÝM NEPRÍDE
autor: Táňa Teslíková

Aj keď nie som vonku
musím sedieť pri otvorenom okne
Aspoň škárou musí voľne prúdiť vzduch
Raz keď totiž zacítim v ňom jar
už nesmie byť ticho
Musím počuť a dýchať ruch
života
Môžem kľudne zomierať
no neberte ma zo sveta
kým nepríde jar

Nerozumiem aký …